Real – Barca nyereményjáték

Nyerj kétszemélyes Real Madrid – Barcelona mérkőzésre jegyet utazással, szállással együtt!

„MozduljRá! Heti 3×45 perc mozgás megváltoztatja az életed! Belefér!?”

Nem kell mást tenned mint:

 1. Az Egyetemi Sport facebook oldalán lévő kiemelt posztot (a post képe az alábbiakban látható, a linkje pedig a következő: https://www.facebook.com/egyetemisport/photos/a.552054031502903/2295224597185829/?type=3&theater ) oszd meg!
 2. Keresd meg Szatmári András Universiade-, Világ- és Európa-bajnok kardvívót és lőjj vele egy közös fotót!*
 3. Szatmári Andrással való közös fotót töltsd fel a megosztott posthoz és a képet “belefer3x45perc” hashtaggekkel lásd el.

* Hol találhatod meg Andrást?
– Budapesten: Szeptember 20-án az Idus 2018 – Budapesti Egyetemi Sportfesztivál​-on
– Debrecen
– Szeged
– Győr

A további részletekért kövess minket facebook és instagram oldalunkon!

A Játék időtartama:
2018. szeptember 20. – november 11.

A nyereményt, 2018/2019 I. féléves érvényes hallgatói matricával rendelkező diákigazolvány bemutatásával lehet átvenni.


Facebook nyereményjáték szabályzat

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség „MozduljRá! Heti 3×45 perc mozgás megváltoztatja az életed! Belefér!?” kampánya keretei között megrendezésre kerülő nyereményjáték.

 1. A Játék szervezője, a Játék elnevezése a Játék megjelenése
 • A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója: Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (Székhely:1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.; továbbiakban: Szervező). A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. hatálya alá.
 • A nyereményjáték elnevezése: „Nyerj jegyet egy kétszemélyes Real Madrid – Barcelona mérkőzésre utazással, szállással együtt!” (a továbbiakban: Játék).
 • A Játék megjelenése: a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, Egyetemi sport megnevezésű hivatalos Facebook oldalán, 1 db megosztott poszt formájában jelenik meg.
 1. A Játék résztvevői

A Játékban minden olyan, cselekvőképességében nem korlátozott, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú, egyetemi hallgató részt vehet, aki magyarországi lakóhellyel és a nevére szóló Facebook profillal rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés), valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és közeli hozzátartozóik (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés). Nyerés esetén a nyeremény átvételének feltétele, hogy a Nyertes egyértelműen azonosítsa magát a nyeremény átvételekor. Ehhez köteles átadni a Lebonyolítónak a nevét és a lakcímkártyáján szereplő lakcímét és a 2018/2019 I. féléves érvényes hallgatói matricával rendelkező diákigazolványát, mely adatokkal az Adatkezelő a 8. pontban leírtak szerint jár el.

 1. A Játékban és a sorsoláson való részvétel feltétele
  A Játékban való részvétel feltételei:
 • A Játékosok a játék időtartama alatt (4. pont) az Egyetemi Sport facebook oldalán lévő kiemelt posztot (a játék időtartalma alatt az oldalon a legfelső poszt) megosztja;
 • A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a játékra felhívó posztban leírtaknak megfelelően egy képet töltsön fel kommentben, amelyen Szatmári Andrással látható egy közös képen;
 • Szatmári Andrással való közös fotót amit feltölt kommentbe az “belefer3x45perc” hashtaggekkel lássa el.

 

A fenti feltételeket nem, vagy hiányosan teljesítő Játékosok részvétele érvénytelen, és nem vehetnek részt a sorsoláson.

A Játékos által feltöltött kép

 • nem sértheti más személyek vagy vállalatok szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, illetve személyiségi jogait;
 • nem támogathat erőszakos, veszélyes vagy antiszociális viselkedési formákat;
 • nem lehet törvényellenes és nem sértheti az íratlan és írott közösségi szabályokat;
 • nem sértheti mások etnikai, vallási, politikai meggyőződését; nem tartalmazhat obszcén, sértő, vulgáris, fenyegető zaklató szexista vagy rasszista utalásokat;
 • nem tartalmazhat spam jellegű üzenetet és nem okozhat technikai zavart az oldal működésében.
 1. A Játék időtartama

Szeptember 20., csütörtök, 10:00 – 2018. november 11., vasárnap, 24:00

 1. A Játék és a sorsolás menete

A sorsolás a http://socialwinner.besocial.hu alkalmazással történik és nem nyilvános.

A sorsolás időpontja: 2018. november 12., hétfő, 11:00

A sorsolás helyszíne: Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség székhelye

 1. Nyeremények

A jelen Játékszabály feltételeinek megfelelő Játékosok között, a Játék Szervezője 1 nyertest sorsol ki, aki összesen 2 db (a nyertes és a kísérője) Real Madrid – Barcelona jegyet, 2 db (a nyertes és a kísérője) repülőjegyet és 2 db (a nyertes és a kísérője) kétszemélyes, kétéjszakás szállást biztosít a nyertesnek.
A Nyertes a nyereményt a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség az Év Egyetemi Sportolója Díjátadó Gáláján veheti át ünnepélyes keretek között (november 22-én).

A nyeremény készpénzre nem váltható, más személyre átruházni nem lehetséges.

A nyereményekkel kapcsolatos adó és illetékterheket a Szervező viseli, így a nyertes Játékosokat a nyereményekkel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó- fizetési, illetve illetékfizetési kötelezettség.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. az átvétel elmaradása esetén a nyeremény újbóli kézbesítésének költsége) a nyertes Játékost terhelik.

A Szervező a nyertest Facebook-üzenetben értesíti a nyertességről. A nyeremény átvételének módját a Szervező személyes Facebook-üzenetben egyezteti a nyertessel, melyhez a Játékos kifejezetten hozzájárul.

A Szervező a nyeremény esetében 5 fő tartaléknyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg, úgy a Szervező kizárja a Játékból és a helyére a tartaléknyertes lép.

 1. Egyéb rendelkezések

A Játék semmilyen szinten nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a Facebook nem támogatja azt. A Játékban részt vevők nem a Facebook számára szolgáltatnak információkat.

A Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

Amennyiben a nyertes Játékos 5 napon belül nem válaszol a Szervező megkeresésére, úgy elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyére a tartaléknyertes kerül.

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Szervező fenntartja a Játék szabályai (Játékszabályzat), mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 1. Adatvédelem

A Játékos a Játékban való részvétellel az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szabályzat 3/c pontjában említett személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása céljából (ideértve többek között a Játékos azonosítását, a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is) és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje, ideértve azt is, hogy amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra, a Szervező és a Lebonyolító az internetes honlapjukon a Nyertesek nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.

A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg.

A Játékos a Játékban abban az esetben, ha nyert köteles a 3. pontban során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem jogosult a nyereményre.

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításában adatfeldolgozóként résztvevő Lebonyolítónak (Springer & Jacoby Kft.) a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult

hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e;

– a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;

– a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti;

– személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli;

– személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát;

– a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik;

– bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Amennyiben a Játékos a Játék lebonyolítása során vonja vissza a Játék lebonyolításához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti; és

közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervező-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

 

Budapest, 2018. augusztus 22.

Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség